Skip to content Skip to footer
Mon - Fri 8:00 - 18:00 / Sunday 8:00 - 14:00
47 Bakery Street, London, UK
0 items - $0.00 0
0 items - $0.00 0

Uši koček – péče a možné problémy


Uši koček: Jak se o ně​ starat a jak řešit možné ​problémy

V očích‌ kočičky⁢ můžeme spatřit záblesk nekonečné moudrosti a tajemství, ale jaký příběh‌ nám​ mohou⁣ vyprávět​ její uši? Stejně jako jiné části těla ‍koček, i tyto malé,⁢ ale neuvěřitelně důležité struktury ⁢vyžadují⁤ pravidelnou péči a pozornost.‍ Chápet jejich ​význam pro celkové⁣ zdraví ⁣a pohodu našich ‌chlupatých⁣ společníků‌ je​ důležité ‍pro každého majitele.

Jestli vás zajímá, jak ‍se správně starat o kočičí ‌uši, ‍nenechte si ⁢ujít tento článek. Učíme se‍ nejen⁣ o ​základní péči, ale ‍také o ‍identifikaci příznaků⁤ potíží, které by ⁤mohly vyžadovat okamžité vyřešení.

Ušlechtilá péče o kočičí uši

Mohli ‌bychom se mýlit, říkáme-li, že péče ​o uši našich miláčků je ⁤nutná? Zdaleka ne. ​Správná ‍péče o uši je‍ zásadní pro jejich zdraví ⁤a ⁢pohodu. Pokud je ignorujeme, můžeme narazit ⁢na řadu komplikací, ⁤od ‍nepohodlí způsobeného nadměrným⁣ voskem⁢ až ⁢po⁢ závažné infekce. Ale nebojte se, i když to možná zní trochu ⁤děsivě, péče o uši ⁣kočky je jednoduchá a snadná, pokud ‌víte, jak na to.

Uši‌ koček: Péče‍ a ‍možné problémy

Jak správně ⁣čistit kočičí uši?

Péče ⁢o uši⁣ našich chlupatých přátel začíná pravidelným čištěním. Protože ale nesmíme‌ zapomenout, že kočičí uši jsou velmi jemné a citlivé, měli bychom postupovat opatrně.⁤ Možná‌ se⁤ ptáte, jak na‍ to? Je to jednodušší, než si myslíte:

 • Prohlédněte si ucho kočky. Pokud je čisté a bez ⁢zánětu, můžete pokračovat.
 • Použijte⁤ speciální​ mokré ubrousky pro kočky nebo vatové tampony namočené v⁢ kočičí ​čistící roztok.
 • Nikdy nečistěte ucho hluboko​ nebo násilím, aby⁤ nedošlo k poškození. Vždy‍ čistěte jen povrch ušního kanálu!

Doporučená četnost čištění Jednou za ⁤týden
Typ čistícího roztoku Speciálně pro ‍kočky

Co způsobuje‍ infekci ⁢uší ‍u koček?

Stejně ​jako u lidí, ⁣i u ⁤koček může dojít k infekci uší.‌ Mezi ⁢hlavní příčiny patří:

 • Chybějící hygiena.
 • Přítomnost parazitů, jako jsou⁣ svrab ‍a​ blechy.
 • Bakteriální nebo plíseňové ⁤infekce.
 • Alergie anebo anomálie⁤ spojené s⁤ plemeny koček s⁣ velmi‌ malými ušima.

Prevence je⁣ klíčová

Nejlepší způsob, jak se vyhnout problémům s ušima u kočky, je preventivní péče. ⁢Včasnou kontrolou ⁢a čištěním uší ‍můžete​ předejít mnohým totožným⁢ problémům:

 • Pravidelně kontrolujte⁢ uši svého ⁣mazlíčka.
 • Čistěte je jemně, ale důkladně.
 • Držte kočku mimo prostředí s ⁢vysokým výskytem parazitů.
 • Pokud ‍se objeví nějaké příznaky, jako ‌jsou zarudnutí,⁢ svědění nebo zvláštní zápach,⁢ navštivte veterináře.

Příznaky kočičích ušních problémů

Pokud se objeví⁢ některý z následujících příznaků, může to naznačovat,‍ že⁢ vaše ​kočka má problém s ušima:

 • Neustálé škrábání nebo otřásání hlavou.
 • Ztráta⁣ rovnováhy.
 • Odpor⁤ k dotýkání se uší.
 • Výtok z ‍ucha.
 • Zarudnutí, opuch nebo zápach v uchu.

V takovém případě ​je důležité co nejdříve vyhledat veterináře‍ a‌ zjistit příčinu problému.

Porozumění základům anatomie uší koček

Není žádnou ​novinkou, že uši našich mňaukajících přátel hrají důležitou⁤ roli nejen‍ díky jejich zřetelnému významu pro sluch, ale také pro orientaci v prostoru. Rychlé pohyby těchto parabolických‌ antén koček nám​ mohou poskytnout spoustu informací o​ tom, jak se kočka cítí.

Vnější část ​ucha, kterého se odborně ‍říká Pinna, je ‌tvořena chrupavčitou strukturou, která⁢ je pokrytá kožešinou. Může‍ se ⁤dokonale natáčet o 180 stupňů a je velmi citlivá na jakékoliv zvuky. To pomáhá kocourovat kočce, aby se‌ v dobrém doslechu zorientovala. Uvnitř​ Pinna se nalézají:

 • Externí zvukový ⁣kanál: Tato část se skládá z dlouhého a úzkého kanálu, ​který vede do středního ucha.
 • Střední ucho: Je opatřeno bubínkem a obsahuje tři malé kosti (kůstka, kladívko ​a třmínek), které⁣ přenášejí vibrace z ​bubínku⁣ do vnitřního ‌ucha.
 • Vnitřní ⁢ucho: To zahrnuje ‍hlemýždi a ​tři polokruhové ​kanálky, které mají ⁢klíčový význam pro rovnováhu těla.

Kromě sluchu‌ a​ rovnováhy ⁤nám uši kočky ​mohou‌ předat také informace o jejich zdravotním stavu. Hospodářské⁢ kočky velmi často trpí ušními infekcemi, které vyvolávají ‍svědění, zarudnutí a často i ​zápach. Vážnější příznaky⁢ mohou zahrnovat projevy bolesti a někdy ⁤i rovnovážné potíže.

Proto je důležité si u‌ svého mazlíčka pravidelně kontrolu ušní oblasti ⁤zařadit⁢ do běžných domácích prohlídek. Pamatujte, dokonalá péče o ⁣uši může‍ předcházet⁤ mnoha‍ zdravotním problémům⁤ a ⁢zajistit, že ‌vaše kočka ‌bude šťastná a zdravá.

Osvědčené ​metody pro čištění uší ‌koček

Péče o uši vašich koček je nezbytnou součástí jejich celkového zdraví a​ pohody. ⁣Právě zde vstupuje ⁣na scénu metoda ⁢čištění ‌uší. Existují různé způsoby, jak ​tento úkol provádět, ale následující metody se ukázaly jako nejpřínosnější a nejšetrnější pro vaši ‍kočičí společnici.

Doma vyrobený čisticí roztok.⁣ Jde⁣ o směs rovnoměrného množství teplé vody ‍a ⁤octa. Tento⁤ roztok ​má antimikrobiální vlastnosti a pomáhá při⁢ odstraňování⁢ přebytečného mazu.

Speciální‍ čistící prostředky ⁣pro uši koček. Tyto ⁢produkty lze koupit v ⁤obchodech pro ‌mazlíčky nebo⁤ u veterináře. Jsou navrženy tak, ​aby byly pro kočky bezpečné⁣ a efektivní. Důležité je vždy provést test ‌alergie na malé⁤ části ​kůže kočky.

Při prvních ⁢pokusech⁣ o​ čištění​ uší vaší kočky‌ je⁣ důležité postupovat⁢ opatrně. ‌ Nezapomeňte, že měkké dotyky jsou ‍klíčem. Představte si, jak nepříjemné by bylo, ⁢kdyby vám někdo strčil vatový tampónek přímo do ucha. Stejně tak se bude cítit vaše kočka, pokud budete příliš hrubí.

Vždy je nejlépe začít‌ tím, že kočku ‍nejprve uklidníte. ⁣Poté můžete začít ​s čistícím procesem. Není⁣ nutné dosahovat ‌hluboko⁢ do ucha.​ Stačí​ jemně otřít vnější‌ část ucha ⁢a vstupní kanálek.‍ Zvěřte hluboké čištění ⁤ucha ‌odborníkům, jako je veterinární lékař.

Pokud má ⁤vaše ‌kočička⁣ neobvykle hodně vosku‌ nebo si stěžuje na nepohodlí v uchu, je nejlepší se obrátit na veterináře. Mohlo by se⁢ jednat⁤ o příznaky zdravotního problému, který vyžaduje odbornou pomoc.

Metoda Postup
Doma vyrobený⁣ čisticí ⁣roztok Smíchejte rovnoměrné množství ⁤teplé ‌vody⁣ a octa a jemně ‌otřete vnější část ucha a vstupní kanálek.
Speciální čistící prostředky Proveďte test alergie⁤ a pokud je‍ vše v pořádku, ⁣aplikujte‌ produkt⁤ do ‌ucha ⁢kočky ⁣a ​jemně ⁤otřete vnější část a vstupní kanálek.

Pamatujte: ‍ čistá a zdravá uši jsou klíčem ‍k naprosto spokojené kočce!

Možné ⁣zdravotní problémy ​a⁣ nemoci uší koček

Lékařská ⁤péče⁣ o kočky​ nespočívá jen⁢ v ‍péči o ⁢jejich blýskavou srst a ostré drápy.‍ Také uši našich kočičích přátel⁣ potřebují naši pozornost a péči. Zanedbání kontroly a​ čištění ⁢uší ‌koček může ⁣vyústit v ‌řadu zdravotních‍ problémů‍ a ‍nemocí.

Relativně ⁤častým jevem jsou roztoči sluchových svodů, zvaní⁤ také Otodectes Cynotis. Tato nepříjemná parazitární nákaza ‌se projevuje tmavým ‍a voskovým výtokem z uší a ⁤může způsobit značné nepohodlí kočce. Dalším problémem může být hromadění⁣ mazu a nečistot v uchu, které může vést k vytvoření ušních ⁤zátok.

 • Infekce kvasinkami a bakteriemi: ⁤Uši koček⁢ jsou ⁢náchylné k infekcím kvasinkami a bakteriemi, které​ mohou způsobit záněty.

 • Polypy a nádory: Méně časté, ‌ale ​o​ to závažnější jsou polypy a nádory, které‌ mohou vést k trvalému poškození sluchu ‍a dokonce ⁤ztrátě orientace a rovnováhy.
 • Alergie: Některé kočky mohou být alergické na ‍určité ‍typy potravy, pyl, prach, ⁣roztoče nebo dokonce některé druhy ušních ⁣léků, což se může projevit podrážděním a⁢ zánětem v uších.

Naštěstí ‍většina z těchto potíží⁤ je preventivně řešitelná pravidelnou kontrolou a čištěním uší.​ Pokud si​ však⁤ všimnete,​ že⁣ vaše kočka třese hlavou, škrábe se u ucha,​ nebo se jí k vyšetření uší brání, ⁤měli byste co nejdříve ​vyhledat veterináře.

Trable s parazity:⁣ Roztoči v uších koček

Bezchybně ⁢čisté kočičí uši ‍mohou být⁤ nádherným pohledem pro každého milovníka koček. Avšak, ​v nich ⁤se mohou skrývat nezvaní hosté – roztoči. Tito malí škůdci,⁢ známí ⁣také jako Otodectes cynotis, mohou způsobit nepohodlí a zdravotní problémy pro naše chlupaté přátele.

I když‍ jsou roztoči mikroskopické velikosti, jejich přítomnost v​ uších koček lze poznat⁣ díky⁣ následujícím varovným ⁢signálům:

 • Časté škrábání uší
 • Hnědý nebo černý⁤ sekret v ušním kanálu
 • Zapáchající​ uši
 • Zánět ​ucha

V případě,⁣ že u své kočky⁢ zaznamenáte některý z​ těchto příznaků, je nutné navštívit veterináře. Sám roztoče nepoznáte, veterinář je schopný je identifikovat ⁤pod mikroskopem.

Druh Frekvence výskytu
Otodectes cynotis Nejčastěji
Notoedres cati Méně často

Prevence ‍je ​vždy ‌lepší než ⁣léčba. Pravidelné kontroly, čištění uší⁣ a ⁢používání ‍přípravků proti parazitům⁣ mohou ‌výrazně snížit riziko ​nákazy ​roztoči. Nikdy nezapomeňte, že⁤ zdraví⁢ a ⁢pohoda vaší kočky ‌je vždy na ​prvním místě.

Projevy nemocí ‌uší u koček⁢ – ‌jak‌ na ně ​reagovat?

Vroubené ​v huňatém kožichu ​a často ‌zahalené ‍tajemstvími, uši ⁢našich kočičích ‍přátel jsou ​nejen zdrojem jejich vysoce kvalitních zvukových ⁤vjemů, ale také⁣ důležitým místem, které lze ⁢ukočkovat pro potenciální⁤ nemoci. Při prvních‍ náznacích ⁢problému musíme⁤ vědět, jak na ‌ně vhodně reagovat.

Neobvyklé chování vaší kočky

Pamatujte, že vaše kočičí kamarádka ⁤má tendenci​ skrývat svou ⁢bolest. Její chování‌ může často poskytnout cenné⁤ stopy. Pokud​ si všimnete ⁤následujících změn, je čas konzultovat to s veterinářem:

 • Změna v ⁣kočičí komunikaci: Kočka začne⁢ míň mňoukat, nebo ⁢naopak její mňoukání je intenzivnější.
 • Agresivita: Vaše ⁢kočka se​ stane více ⁢podrážděná, když se ‌k ní přibližujete.
 • Strach ze hraní: ⁤Pokud je kočka běžně ⁤aktivní ‍a ráda hraje, ⁢a nyní ztrácí⁤ zájem o hračky, ​může to být znakem nepohodlí nebo bolesti.

Změny fyziologické povahy

Jedná se o⁤ zřetelné známky, ‌které‌ můžete zaznamenat přímo na těle kočky. Mezi nimi patří:

 • Zčervenání nebo otekání ucha: Toto⁢ mohou být​ předzvěsti infekce.
 • Výtok ⁤z ucha: ⁤ Může mít různé ‍barvy a konzistence. Jakékoli odchylky ‍od⁢ normálu⁣ by ⁤neměly ‌být ignorovány.
 • Vypadávání srsti⁢ kolem ucha: Pokud si všimnete, že ⁣kočka ztrácí​ srst ‌v oblasti ucha, může to ⁣být znakem alergie nebo infekce.

Role preventivní péče

Preventivní péče hraje klíčovou roli v udržení zdraví‍ uší vaší kočky. Pravidelné kontroly a čištění uší ⁤mohou pomoci včas identifikovat a řešit potenciální problémy.

Přitom je důležité dbát na následující:

 • Jemný přístup: Ať ​už čistíte uši kočce‍ nebo se ‍jen ⁣snažíte‍ podívat ⁤se na​ ně, vždy ke kočičímu citlivému⁤ uchu přistupujte šetrně.
 • Pravidelné⁢ kontroly: Přesný plán kontroly stanovte s ‌veterinářem dle potřeby vašeho mazlíčka.
 • Kvalitní⁢ produkty: Používejte pouze osvědčené‌ a‌ pečlivě vybrané produkty k ⁣čistění uší kočky.

Návštěva ⁤u veterináře

Pokud si všimnete ‍některých z těchto projevů, je důležité co nejdříve vyhledat ⁣pomoc odborníků. Veterinář provede podrobnou kontrolu a předepíše nezbytnou léčbu. Pamatujte, ⁢že rychlá‍ diagnóza a přiměřená intervence hrají klíčovou roli v úspěšném ⁣ošetření nemoci ‍uší u koček.

Pravidelné kontroly uší koček – ‌preventivní péče ‍a doporučení

Běžné prohlídky ⁢uší našich chlupatých kamarádů jsou nezbytné ‌pro zachování jejich ​zdraví a pohody. Ale jak často a⁢ jak důkladně bychom měli⁤ provádět tuto ‍preventivní⁤ péči? A jaké jsou nejlepší doporučení pro péči o uši koček?

Kočičí uši⁣ jsou neuvěřitelně citlivé a mohou⁢ být náchylné k řadě problémů, včetně ⁣svědění, zánětů, infekcí‍ nebo parazitů, jako ​jsou svrab.⁤ Pravidelné kontroly a ​správná péče mohou těmto problémům předcházet. ‍Při ‌kontrole kočičích uší se doporučuje hladký a ⁤jemný přístup, ​aby se ⁣kočka necítila nepohodlně nebo ‌v ohrožení.

Doporučení ‍pro účinnou⁣ péči o uši⁢ koček jsou:

 • Frekvence kontroly: Alespoň ​jednou týdně pro dospělé kočky, ​dva až ⁤tři krát‍ týdně​ pro štěňata a starší kočky.
 • Čištění uší: Používejte měkký vlhčený tampón, nikdy ‌nestrkajte nic tvrdého nebo ostrého do ucha kočky.
 • Pozorování: Dávejte pozor ⁢na ⁤příznaky,‍ jako jsou ⁣škrábání uší,⁢ otřesy hlavou‍ nebo‌ neobvyklé výtoky.

Při pravidelných kontrolách uší ‍je také důležité věnovat ⁤pozornost‍ chování vaší kočky. Pokud je obzvláště citlivá ⁣na dotek uší ⁤nebo pokud se její chování změnilo, může to⁢ naznačovat ⁤problém.⁢ Ve ⁤většině ⁤případů lze potíže s ušima řešit⁢ doma, ale ⁤pokud si nejste jisti nebo⁢ pokud se problémy přetrvávají, měli byste kontaktovat veterinárního lékaře.

Návštěva u veterináře: ⁣Kdy je načase vyhledat odbornou pomoc?

Péče⁣ o uši​ vaší kočky je zásadní součástí‍ celkového‌ údržby⁣ zdraví. I když při správné péči⁤ mohou být ‍problémy s ušima minimalizovány, je⁣ důležité ‍vědět,⁣ kdy je⁢ čas vyhledat odbornou pomoc. Zde ⁣jsou některé situace, které by mohly vyžadovat návštěvu u veterináře:

 • Lepkavý výtok: ​ Pokud zaznamenáte ⁢výtok z uší⁣ vaší kočky, ‍může to⁣ znamenat ⁤přítomnost‍ bakteriální ⁣nebo kvasinkové‍ infekce.
 • Změna chování: ⁣ Pokud⁤ se vaše‍ kočka stává ​nepokojnou⁢ nebo neustále kroutí hlavou, mohla by ‍trpět ⁤bolestí.
 • Nadměrné škrábání: ⁢ Pokud​ vaše kočka trvale škrábe uši, může⁢ to být znakem alergie nebo‍ parazitů.
 • Změna ⁢barvy nebo struktury: Pokud si všimnete, že⁣ uši vaší‌ kočky⁣ se‌ mění na barvu nebo struktuře, je vhodné ⁢vyhledat⁣ veterináře.

Mnoho problémů s​ ušima ‌může být vážných, pokud nejsou ‍řešeny včas, včetně ztráty sluchu. Pravidelná kontrola a​ správná‍ péče o uši⁤ mohou pomoci předcházet mnoha potížím. Vaše kočka je závislá na ⁣vás,‍ aby jí pomohla‌ udržovat zdraví.

Problémy ‍s ušima koček mohou být obtížné⁣ správně diagnostikovat a léčit. ⁢Je důležité, aby ​odborník provedl vyšetření a poskytl správnou ‌léčbu. ‌Pokud máte v úmyslu navštívit⁤ veterináře, připravte‌ se ⁣k tomu, že budete ⁤muset poskytnout podrobné‌ informace ⁤o příznacích a chování vaší kočky.

Pečlivé⁤ sledování příznaků a⁣ promptní⁤ reakce ⁤na⁤ jakékoli ‌nepohodlí vaší kočky vám mohou pomoci udržet je ⁣zdravé a šťastné. Chraňte svého mazlíčka⁣ a buďte vždy ostražití, když jde o jejich ⁤zdraví.

Otázky ⁤a odpovědi

Uši ⁤koček – péče a​ možné problémy

Otázky ​a ​odpovědi o péči o‌ uši koček‌ a možných problémech

Jak často bych měl kontrolovat‍ uši své kočky?

Péče o uši koček by měla ‌být součástí ⁢pravidelného ‌zdravotního režimu​ každého majitele. ⁤Doporučuje se⁢ provádět⁢ kontrolu alespoň jednou za týden.

Co mám hledat při ⁢kontrole uší své kočky?

Při⁢ kontrole uší hledejte znamení nějakého ‌problému, ⁤jako‌ jsou ​zarudlé nebo⁤ opuchlé uši, nepřirozené pachy, hnědý nebo žlutý sekret, vypadávání srsti kolem ⁣uší nebo známky podráždění, ⁢jako je škrábání ‍nebo tření ušních boltců.

Jak často bych měl čistit uši své kočky?

Četnost čištění uší ⁢kočky⁤ se ‌může lišit v závislosti⁤ na jejím zdraví,‌ plemeni⁢ a životním‍ stylu. Obecně⁣ platí, že uši ⁢by ⁣měly být čisté,⁤ bez výrazných ‍pachů. Pokud ⁤si ⁤všimnete⁤ nadměrného ⁣voskového ztvrdnutí nebo špinění v uchu ‌vaší kočky, měli byste ji ⁣vzít⁣ k veterináři.

Jak mohu čistit uši své kočky?

Čištění uší kočky⁤ je delikátní proces a ​je důležité ⁢postupovat ‌opatrně. ⁢Budete potřebovat měkký hadřík nebo vatu a produkt určený k čištění uší koček, který byl doporučen veterinářem. Nikdy byste ‍neměli používat ​vatové tyčinky,⁣ protože ‌by mohly poškodit ‍ušní⁤ bubínek.

Jaké jsou běžné problémy ​s ušima,‍ kterým ⁤se kočky mohou setkávat?

 • Vnější zánět ušního boltce: Způsobený alergiemi,​ bakteriemi nebo parazity, tento stav může způsobit zrudnutí, otoky a⁤ nepříjemné pachy.
 • Ušní svrab: Je to parazitární infekce způsobená malými roztoči. Symptomy zahrnují intenzivní svědění, zvýšenou produkci tmavého ušního​ vosku a nepohodlí.
 • Infekce ucha: ‌Bakteriální nebo kvasinkové infekce mohou ​způsobit nepohodlí, svědění a ​zvýšené množství ušních sekrétů. Pokud ‍jsou⁤ nelečény, mohou se ⁢stát chronické.
 • Polypy: Toto jsou benigní nádory, které se‌ mohou objevit v uchu a ​způsobit nepohodlí nebo ztrátu ‍sluchu. Mohou vyžadovat chirurgickou léčbu.

Co ​bych měl‍ dělat, když⁤ má moje‍ kočka ⁤problém ‌s ⁢uchem?

Pokud má vaše ‌kočka jakékoliv problémy‌ s ušima, měli byste⁢ ji co​ nejdříve vzít ⁤k veterináři. Některé problémy ⁤s ušima​ mohou⁢ způsobit trvalou ztrátu sluchu,‍ pokud nejsou řádně⁢ léčeny.

Závěrem

Uši našich ⁣oblíbených čtyřnohých mazlíčků nesou v ​sobě ​mnoho tajemství, nejen svou jedinečnou strukturou, ale i⁢ jako indikátory zdraví. Péče o ně by měla být ​součástí našeho⁤ denního rituálu a ⁤věrte, že⁢ naše kočičí přátelé to ⁤ocení.

Pokud ⁣však pozorujete nějaké nezvyklé​ symptomy, jako je červenání, svědění nebo výtok, váš první ‍krok by měl směřovat k veterináři. ‌Vždy je ⁣lepší být na straně bezpečí a zajistit, ‍že naše ⁤kočičky mají ten nejlepší ​možný zdravotní péči.

Nezapomínejme, že ⁣jako majitelé domácích mazlíčků jsme ​zodpovědní za jejich‍ blaho. Uši ⁤koček jsou fascinující ⁤a plné⁢ života, podobně jako ony samotné. Péčí o ně, ‌poskytneme jim radost a zdraví na mnoho let dopředu. ⁤A to ‍je přece to ‍nejdůležitější.

Další informace

ADRESA SPOLKU
Pokratická 1851/75
Litoměřice-Předměstí
412 01

 
Adresa útulku ve výstavbě

SOZLit – spolek pro zvířata
Litoměřicko
Zimoř u Litoměřic

 
Kontakt

spoleksozlit@seznam.cz

SOZLit © 2024. All Rights Reserved.