Skip to content Skip to footer
Mon - Fri 8:00 - 18:00 / Sunday 8:00 - 14:00
47 Bakery Street, London, UK
0 items - $0.00 0
0 items - $0.00 0

Odčervení koček a koťat


Odčervování koček a koťat: Prevence je nejlepší lék

V tuhle chvíli sedí na gauči spokojeně před⁤ sebe hledící⁣ Tiddles, zatímco zlobivé koťátko Muffin zkoumá vaši knihovnu.‍ Je těžké⁢ uvěřit, že v jejich podsaditých tělíčkách by mohly děsitelné parazity stavět si vlastní domov. Ale ano, i tihle naši mazlíčci ​nejsou vůči parazitům imunní. Přeji vítaní‌ do světa prevence a léčby parazitů u⁢ našich kočičích společníků.

Je to nepříjemná představa, ​ale odčervování koček a koťat ‍je velmi důležitým krokem‍ k udržení jejich zdraví. Paraziti u koček nejsou jen záležitostí venkovních ‌koček, dokáží se ‌dostat i‍ do‍ našich domovů. ​Chránit zvířecí členy naší rodiny je tedy ‍nezbytností.

V tomto článku se ponoříme do světa odčervení koček a koťat. Nezoufávejte, poradíme vám, jak detekovat problém, jaké jsou nejlepší způsoby léčby‍ a​ jak zamezit návratu těchto nezvaných hostů. Tak se ⁤připravte, nastupuje vůz vzdělání o parazitech a jak ⁢je z vaší ⁣kočky dostat pryc!

Odčervení koček a koťat:⁤ Tvoje komplexní průvodce

Proč je odčervení ⁣tak důležité?

Parazitické červy mohou ‍u koček způsobovat celou⁣ řadu zdravotních ⁢problémů. Nejenže mohou způsobit narušení trávicího systému, způsobit průjem, zvracení a hubnutí, ‌ale také‍ mohou negativně ovlivnit⁤ celkový‌ zdravotní stav zvířete. Bez‌ odčervení mohou být kočky vystaveny riziku:

 • Anémie: Červy ‍se mohou ‌napájet krevními buňkami, což vede⁢ k chudokrevnosti.
 • Nedostatečné výživy: Červy mohou odebírat důležité živiny z potravy.
 • Různých‌ nemocí: Parazitické červy mohou u koček a koťat přenášet různé choroby.

Kdy a jak často odčervovat?

Není žádné konkrétní pravidlo ohledně odčervování koček​ a koťat, jelikož se doporučuje provádět dle individuálního ⁤zvážení. V obecných termínech se však doporučuje pravidelně kontrolovat stolici a provádět⁣ preventivní odčervení dva až ‍šestkrát ročně.⁤ Novorozená koťata by měla být​ odčervena poprvé ve dvou až třech⁢ týdnech věku.

Volba správného odčervovacího přípravku

Existuje široká škála odčervovacích přípravků pro kočky, takže volba toho správného ‍může být náročná. Při výběru zohledněte následující faktory:

 • Typ ​červů: Různé přípravky ‍účinkují na⁣ různé druhy parazitických červů.
 • Vyváženost rizika: ⁢Některé silné přípravky mohou představovat zdravotní⁣ rizika pro citlivé jedince.

Pravidla pro‌ bezpečné odčervení

Odčervení​ kočky nebo koťěte by mělo⁢ být provedeno pečlivě a s uvážením. Před ⁣podáním odčervovacího ​přípravku je třeba⁢ učinit‌ následující:

 • Váha: Odčervovací dávka je často závislá na váze kočky, takže je důležité znát přesnou hmotnost vašeho mazlíčka.
 • Pozor na příznaky: Pokud kočka vykazuje jakékoliv příznaky nemoci, je důležité konzultovat​ podání odčervovacího léku s veterinářem.
 • Postupujte dle pokynů: Vždy se řiďte pokyny na obalu přípravku. Některé přípravky vyžadují podání na lačno, jiné mohou být podány ​s jídlem.

Rozpoznání příznaků parazitů⁤ u koček a koťat

Jednou‍ z ⁤nejdůležitějších částí⁤ péče o naše kočičí přátele je⁤ pochopení, jak rozpoznávat příznaky parazitů. To je zvláště důležité u mladých koťat, ​u kterých může parazitární nákaza vést k vážným zdravotním problémům.

První příznaky parazitů u koček mohou být nepatrné a tak snadno přehlédnutelné. ⁣Mohou zahrnovat:

 • Změny chování: ⁣Kočka může být unavenější než obvykle, ztrácet zájem o hry a interakci, může se objevit agresivita nebo naopak neobvyklá apatie.
 • Fyzické změny: Hubnutí bez zřejmé příčiny, ​průjem,⁢ zvracení, nechutenství nebo ⁤naopak zvýšená chuť ⁣k jídlu.

Samozřejmě, každý z těchto příznaků ‌může mít ⁣mnoho možných příčin a paraziti jsou jen jednou z nich. Důležité je být na pozoru ⁢a pokud si všimnete jednoho‌ nebo více ⁤z těchto příznaků, ‍obraťte se na veterináře.

U koťat mohou být příznaky nákazy parazitory ještě více skryté. ‍Mladá koťata mohou zápasit s řadou zdravotních⁣ výzev a ⁢příznaky parazitů se mohou snadno zaměnit za něco jiného. Klíčem k‍ zachycení parazitů u koťat je‍ opět důkladné sledování a rychlé⁤ jednání, jakmile si ​všimnete něčeho neobvyklého. To může⁤ zahrnovat:

 • Slabost: Mladá koťata by měla být ‌plná energie. Pokud vidíte, ​že vaše koťátko je slabé, apatické nebo se nechová obvyklým způsobem, může ⁤to být příznak parazitů.
 • Změny‌ ve stravovacích návycích: Pokud vaše koťátko začne odmítat jídlo nebo naopak začne bezdůvodně přibírat⁢ na váze, je to také důvod ⁣k obavám.

Rozpoznání příznaků parazitů představuje první krok k řešení problému. Vaše‌ kočka⁤ nebo koťátko se budou spolehnout na vás, abyste rozpoznali, že něco není v pořádku a že potřebují lékařskou ‍pomoc. Je tedy nezbytné se naučit, na co si máte dát pozor a jak správně jednat.

Zvláštní chování: jak ho rozpoznat ​u infikované kočky

Pokud jste si ⁣všimli, že ‌vaše kočka nebo koťátko⁣ se začíná ‍chovat divně, mohou za tím ⁢být různé příčiny. Jednou z nich může ‍být i infekce parazity, kterou je třeba co nejdříve léčit odčerveními. Následující příznaky by vás mohly upozornit, že se ⁣něco děje.

 • Neobvyklý apetit: Infikované kočky mohou mít menší chuť k⁣ jídlu, nebo naopak, mohou se ⁢zdát neustále ​hladové. Pozorujte,‍ zda kočka není apatická a zda se nezmenšuje její váha.
 • Přílišná únava: Pokud‍ je kočka infikována, může být neaktivní a unavená. Méně si hraje a často‌ spí.
 • Problémy s chlupatí: Kočky s parazity mohou mít matnou ‌srst a problémy s kůží, jako je zarudnutí nebo svědění.
 • Problémy s ‍trávením: Diarhea, ⁢zácpa nebo ⁤třeba ‍plynatost mohou být také následkem infekce ⁢parazity.

Peverte však, že tyto příznaky nemusí vždy znamenat, že je kočka infikována⁣ parazity. Mohou ⁢to být⁢ i příznaky ⁢jiných zdravotních problémů. Proto je důležité nechat ​kočku vyšetřit u veterináře.

Názov příznaku Možná​ příčina
Neobvyklý apetit Infekce parazity
Přílišná únava Infekce parazity
Problémy s chlupatí Infekce parazity, alergie
Problémy s trávením Infekce parazity, nevhodná strava

Odčervení je třeba provádět pravidelně a to i⁤ u⁢ koček, které neutrhají ven. Parazity mohou kočky získat i ‌v ⁢domácích⁤ podmínkách například od domácího hmyzu. Existují různé⁣ druhy odčervení, některé se podávají perorálně, ​jiné se nanášejí na kůži. Jejich volba záleží na druhu ‍parazitů, které kočku infikovaly.

Nezbytné produkty pro odčervení: Které vybrat?

Při výběru produktů pro odčervení je důležité především vzít v potaz věk a velikost vašeho miláčka. Ale že je⁣ toho víc, na co bychom měli myslet? ⁣Samozřejmě.⁢ Měli ‍byste zohlednit také faktory jako:

 • Sklon k‍ alergiím: Některé kočky mohou⁤ být alergické na určité‌ složky v odčervovacích přípravcích.
 • Zdravotní stav: Kočky s určitými zdravotními problémy mohou vyžadovat speciální odčervovací léky.
 • Těhotenství: Těhotné kočky mohou potřebovat specifické typy ​odčervovacích přípravků.

Několik přípravků na odčervení, ⁢které jsou často doporučovány, jsou⁢ například Drontal Cat, Profender Spot On nebo Canquantel Plus. Tyto‌ produkty se ​obecně považují za bezpečné pro většinu koček a ⁢koťat.

Name Type For
Drontal Cat Tablety Kočky​ od 2 kg
Profender Spot ⁢On Pipety, ⁣spot-on přípravek Kočky od 0,5 ⁤kg
Canquantel ‌Plus Tablety Kočky od 1 ⁣kg

Na trhu je ale celá řada produktů a možná se budete cítit ztracení​ při výběru‌ toho správného. Kromě výše zmíněných produktů si veterináři často vybírají také⁣ Frontline, Advocate, či Milbemax pro ⁢odčervení koček. Každý z těchto přípravků má své specifické výhody a nevýhody, a‌ proto je důležité diskutovat o možnostech s důvěryhodným veterinářem.

Velmi ⁢důležité je pravidelné odčervování. To mimo jiné závisí na ⁣tom, jak často je vaše kočka v kontaktu s venkovním prostředím a kočkami. Pamatujte,⁢ že průběžná prevence je vždy lepší než léčba.

Jak bezpečně odčervovat koťata: Do’s and Don’ts

Odčervování ⁤koťat je nezbytným krokem v jejich zdravotní péči, ‍ale je důležité ⁤zvládnout postup správně. Berme to krok za krokem.

Časování je klíčové: ​ Koťata by měla být ⁤poprvé odčervena ve věku 2-3 ​týdnů⁣ a poté pravidelně každé 2 týdny, dokud ​nedosáhnou ⁢věku 12 týdnů. Po‌ dosažení tohoto věku⁣ by měla být odčervování prováděna každý měsíc až do věku 6 měsíců. Dospělé kočky by měly být odčervovány​ alespoň ‍2x ročně.

Výběr‌ produkční metody: Na trhu je mnoho různých produktů určených ⁣k odčervení ⁢koček, jako jsou tablety,‌ pasty, granule nebo spot-on kapky. Vybrat tu správnou může být náročné. Nejdříve je důležité zjistit, proti jakým parazitům chcete⁣ chránit svou kočku,​ a poté vybrat produkt, který cílí na tyto konkrétní parazity. Vašemu ⁤výběru ⁢by​ měl pomoci‍ také ‍veterinář.

Nespoléhejte‍ se pouze na přírodní metody odčervení: I přes některé přednosti přírodních‌ produktů nemusí tyto metody být všeobecně efektivní. Měly by být používány pouze jako doplňková péče, nikdy jako hlavní metoda.

Metoda Výhody Nebezpečí
Tablety jednoduché podání, široké spektrum účinku možné ⁤vedlejší účinky
Pasty vhodné pro mladá koťata, rychlá aplikace těžší kontrolovat dávkování
Granule snadné zakomponovat do⁤ jídla některá koťata je mohou detekovat a ‍jídlo odmítnout
Spot-on ​kapky nezahltí trávicí systém, snadná aplikace ne vždy dostatečně efektivní proti všem parazitům

Pozor na možné⁢ vedlejší účinky: I když jsou produkty k odčervení obecně považovány za bezpečné, existuje stále riziko⁣ vedlejších ⁤účinků. Mezi ty může patřit zvracení, průjem, letargie nebo náhlá ztráta chuti⁤ k​ jídlu. ⁤Je důležité sledovat chování koťat po odčervení a v případě podezření na vedlejší účinky se obrátit na veterináře.

Prevence parazitů:​ Krok za krokem

Nejméně oblíbeným úkolem každého majitele kočky je‍ zřejmě odčervování. Přesto ‍je ⁢to⁣ pro zdraví našich mazlíčků absolutně nezbytné. ​Dejme si tedy na papír,⁤ jak na to jít efektivně ⁤a bez starostí.

Pravidelná kontrole: Předsunutou linií obrany proti parazitům je ⁣pozorování. Dbejte na znaky,⁤ jako⁤ jsou ztráta chuti k⁣ jídlu, úbytek na ‌váze, zvýšené slintání, změny ve stolici nebo neobvyklé chování. Pokud některý z těchto příznaků zaznamenáte, doporučujeme vám ⁤navštívit veterináře.

 • Časté hřebenování systémem “hřeben-čistí”: Pomůže odhalit předčasně přítomnost vší nebo blech.
 • Kontrola ​kočičích ⁤záchodků: Výskyt parazitů jako jsou tasemnice, ‍můžete ⁤zaznamenat ⁣přímo‍ v jejich výkalech.
 • Pravidelné ‌očkování: Bez ohledu na ⁢to, zda je vaše kočka indoorová nebo outdoorová, pravidelné očkování ⁢je nezbytné.

Pravidelné odčervování: ‌Ani ta nejpečlivější kontrola není 100% ‍garantem. Proto je důležité provádět pravidelné odčervování, ‍a to nejen dospělých koček, ale i koťat. Dokonce i koťata mohou být již narozena s vnitřními parazity,‌ kteří se dostali do jejich organismu přes placentu nebo mateřské mléko.

Následující tabulka přehledně shrnuje, jak⁢ často‍ by mělo⁣ být odčervení prováděno v závislosti na věku a životním stylu vašeho mazlíčka.

Věk Typ kočky Frekvence odčervování
Do ​6 měsíců Všechny Jednou za měsíc
Od ⁤6 měsíců Indoorová 1-2x za rok
Od ‍6 měsíců Outdoorová / lovící 4x za rok

Odčervení ‍a pravidelná péče: Střízlivý pohled

Pravidelná péče o naše chlupaté přátele je klíčová pro jejich zdraví a blaho. A součástí toho je i pravidelné odčervování. **Odčervování ‌koček a koťat** je něčím, co⁢ by měl každý majitel pravidelně zařazovat do⁤ péče o ⁣svého‌ mazlíčka.

Zahrnuje to jak odčervovací‌ tabletky, ‌tak speciální krmení či lékařský zákrok. Je ‍důležité rozlišovat mezi různými typy parazitů a zvolit správný způsob odčervení. Abyste toho ⁢dosáhli, měli byste:

 • Zkontrolovat zdravotní stav kočky nebo ⁢koťěte
 • Poskytnout jim správný týdenní nebo měsíční plán odčervení
 • Řídit se doporučeními odborníka⁢ na péči o zvířata

Typ parazita Lék Doba účinku
Tašník Drontal Cat 14 dní
Škrkavka Milbemax 30 dní
Bičovec Profender 30 ⁤dní

Nakonec je dobré ​vědět, že klíčové ⁤je kontrolovat kočku a ‌koťě pravidelně. Ať už jde o změny v chování nebo o fyzické projevy onemocnění, měli byste být vždy na‍ pozoru. Nezapomínejte, že odčervování je základní součástí ‍péče‍ o toho našeho malého chlupatého přítele. Vždyť‌ i my bychom chtěli, aby naše ⁢kočičí rodina​ byla zdravá a šťastná.

Otázky a odpovědi

Odčervení koček a koťat: Vaše nejčastější otázky zodpovězeny

Úvodní odstavec: K odčervení našich chlupatých přátel může docházet mnoho otázek. Je​ to nezbytné? Jak často bychom to měli ​dělat? Jaké příznaky naznačují, že je‍ čas na odčervení? V tomto‌ článku se pokusíme zodpovědět vaše nejčastější otázky ohledně ‌odčervení koček a koťat.

Q1: Co znamená odčervení koček a⁢ koťat?

A1: ⁣Odčervení je proces, při ‍kterém se z ‌těla kočky nebo koťete odstraňují paraziti, konkrétně červi. K tomu se využívá speciálních léků, které mají za cíl odstranit střevní parazity a⁣ zabránit jim tak v šíření a v ovlivňování zdraví vašeho mazlíčka.

Q2: Je odčervení ⁣koček a ​koťat nezbytné?

A2: Ano,⁤ je to důležité pro udržení dobrého zdraví a ‌vitality vaší kočky. ⁣Střevní červi mohou způsobit řadu zdravotních problémů, ⁤včetně ztráty ‌chuti k jídlu, průjmu a výrazné ‌úbytky na váze.

Q3: Jak často ⁣by měla být kočka odčervena?

A3: Doporučuje se odčervovat dospělou kočku každých šest měsíců. Koťata, která jsou často náchylnější k parazitickým infekcím, by měla být odčervena každé tři týdny‌ až do věku šesti měsíců.

Q4: Jaké jsou příznaky, že⁣ moje kočka potřebuje odčervení?

A4: Některé příznaky naznačující potřebu odčervení zahrnují:

 • Průjem nebo změnu v konzistenci stolice
 • Ztrátu chuti k jídlu
 • Zvýšený apetit, ale bez přibývání na ⁣váze
 • Suchý a matný kožich

Q5: Jaká je nejlepší metoda​ odčervení koček a koťat?

A5: Existují různé metody odčervení včetně tablet, past, injekcí nebo spot-on léků. Nejlepší metoda závisí na individuálních potřebách vaší kočky a radu by měl poskytnout ⁣veterinární lékař.

Závěrečný odstavec: Pamatujte, udržování zdraví vašeho mazlíčka včetně pravidelného odčervování je klíčem k jeho dlouhému a šťastnému životu. V případě jakýchkoli obav nebo otázek se ‌vždy obraťte na⁤ svého veterinárního lékaře.

Závěr

Tak a máme za sebou nelehkou, avšak ⁢nesmírně důležitou cestu světem odčervení našich milovaných mazlíčků. Uvědomujeme ⁤si, že péče ‍o naše kočky a koťata může být někdy ‌náročná a plná nástrah. Avšak nezapomínejme,⁢ že tito malí chlupáči nám​ přinášejí radost ‌a obohacují náš život kazdodenním ⁤štěstím.

Zdraví našich zvířecích přátel je zárukou jejich dlouhého a šťastného života. Proto je klíčové ‍chápat význam odčervení a dodržovat jeho pravidla. Pamatujme, že preventivní‍ péče‌ je vždy lepší než léčba. Hop! A máme odčerveno.

Po cestě plné informací, rad a doporučení doufáme, že se vám podaří navigate vody odčervení s ⁤lehkostí a sebevědomím. Koneckonců, jak​ se říká, informovaný majitel je⁢ nejlepší majitel.

To je konec naší cesty. Ale ‌nebojte se, vždy‌ tu budeme, abychom vás vedli, když ‍budete ⁣mít otázky ‌nebo obavy. Ať už jde o odčervení, nebo jinou oblast péče o kočky a ​koťata, jsme tady​ pro vás. Protože ⁢na konec dne,⁣ všichni se shodneme na jednom – naše malé přátelé zaslouží jen to nejlepší.

Tak,‍ a teď už hurá za koťátky!

Další informace

ADRESA SPOLKU
Pokratická 1851/75
Litoměřice-Předměstí
412 01

 
Adresa útulku ve výstavbě

SOZLit – spolek pro zvířata
Litoměřicko
Zimoř u Litoměřic

 
Kontakt

spoleksozlit@seznam.cz

SOZLit © 2024. All Rights Reserved.